Școala Gimnazială „Profesor Mihai Dumitriu” Valea Lupului este parteneră a Fundației EuroEd (Romania) în cadrul proiectului Erasmus Increa+. Obiectivul general al InCrea+ este acela de a oferi o abordare inovatoare a educației incluzive și de a promova bunăstarea elevilor prin implementarea conținuturilor și practicilor educaționale artistice, luând în considerare cele mai recente abordări teoretice (de ex. Dezvoltarea pozitivă a tinerilor, Plan universal pentru învățare, Învățământ de tip Terapie prin Artă, etc.).

Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesați site-ul: https://increaplus.eu