La data de 30.05.2024 toate locurile pentru clasa pregătitoare de la LICEUL „PROFESOR MIHAI DUMITRIU”, VALEA LUPULUI au fost ocupate

UPDATE 30.05.2024

La data de 30.05.2024 lista copiilor admiși la LICEUL „PROFESOR MIHAI DUMITRIU”, VALEA LUPULUI este următoarea:

UPDATE 27.05.2024

La data de 27.05.2024 din total cereri înregistrate la LICEUL „PROFESOR MIHAI DUMITRIU”, VALEA LUPULUI următoarele cereri au fost respinse:

UPDATE 11 04 2024

A fost publicat modelul de Cerere-tip înscriere în clasa pregătitoare – 2024 etapa I

Regăsiți modelul mai jos:

UPDATE 28 03 2024

A fost publicat ORDIN nr. 3945 din 1 martie 2024 pebtru distribuire aleatorie pe formațiuni de studiu antepreșcolari, preșcolari și elevi .

Regăsiți ordinul mai jos:

25.03.2024

LICEUL “ PROFESOR MIHAI DUMITRIU” Valea Lupului , județul IAȘI are în planul de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025 un număr de 9 (nouă) clase pregătitoare cu 189 locuri.

Cursurile se vor desfășura în spații moderne, dotate cu videoproiectoare , acces internet etc.

Vă prezentăm câteva imagini :

Pe parcursul procesului de înscriere veți avea nevoie de următoare acte necesare:

 1. Cerere tip;
 2. Certificat de naștere copil, în copie și în original;
 3. Actele de identitate ale părinților, sau ale tutorelui legal, în copie și în original;
 4. Părinții divorțați depun la înscriere hotărârea judecătorească, în copie;
 5. În cazul în care cererea se completează pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, sau copilul nu a frecventat grupa mare, sau este venit din străinătate, alături de documentele menționate, părintele transmite și o copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare.
 6. ADEVERINȚĂ DE ROL ELIBERATĂ DE PRIMĂRIA VALEA LUPULUI

Modelele de acte pentru înscriere sunt următoarele :

Înscrierile se fac în perioada 11.04-14.05.2024 la secretariatul școlii din localitatea Valea Lupului , strada PERLA nr. 1, județul IAȘI dupa următorul program:

 • Luni 08:30-12:00
 • Marți 08:30-12:00
 • Miercuri 13:00-18:00
 • Joi 08:30-12:00
 • Vineri 08:30-12:00


Persoana de contact – secretar șef OMUȘORU MANUELA-ELIZA tel 0232/248001.

Metodologia de înscriere 2024-2025 este  aprobată prin ORDIN nr. 4019/15 martie 2024 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024—2025 și o regasiți mai jos :

Extrasul din Metodologia de înscriere 2024-2025 privind Calendarul Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024—2025 îl punem la dispoziție mai jos:

Documentele TIP se descarcă , se completează olograf și se depun fizic la Secretarialul LICEULUI “ PROFESOR MIHAI DUMITRIU” – CORP E, str.Perla nr.13, Valea Lupului , județul IAȘI conform programului mai sus menționat sau on-line la adresa de e-mail sc_vl@yahoo.com

ETAPA a II-a

În cazul în care nu se ocupa toate locurile în primă etapa , pentru solicitările de înscriere în etapa a II-a sunt necesare îndeplinirea urmatoarelor condiții specifice:

 1. Existența unui frate sau soră înscriși în cadrul LICEULUI “ PROFESOR MIHAI DUMITRIU” , Valea Lupului , județul IAȘI;
 2. Părinți care lucrează în apropierea LICEULUI “ PROFESOR MIHAI DUMITRIU” , Valea Lupului , județul IAȘI;
 3. Apropierea față de LICEUL “ PROFESOR MIHAI DUMITRIU” , Valea Lupului , județul IAȘI;
 4. Părinți angajați în cadrul LICEULUI “ PROFESOR MIHAI DUMITRIU” , Valea Lupului , județul IAȘI;
 5. Bunici cu domiciliul în Valea Lupului , județul IAȘI

Pentru copii ai căror părinți/ tutori/ reprezentanți legali SOLICITĂ ÎNSCRIEREREA , SUNT OBLIGAȚI SĂ DEPUNĂ LA DOSARUL COPILULUI O ADEVERINȚĂ DE ROL ELIBERATĂ DE PRIMĂRIA VALEA LUPUL

22.03.2024

În MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247/22.III.2024 s-a publicat ORDIN Ministrul educației 4.019/15.03.2024 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024—2025.


15.03.2024

Ministerul Educației a pus în dezbatere publică proiectul privind înscrierea la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2024-2025.

Calendarul înscrierilor la clasa pregătitoarea fost pus în consultare publică.

Potrivit acestuia din 25 martie, școlile trebuie să afișeze la avizier sau pe site, numărul de clase pregătitoare și numărul de locuri disponibile în anul școlar 2024-2025.

PROIECT: Metodologie + calendar de înscriere a copiilor în învăţământul primar