Update 30.06.2023

Lista candidați admiși la data de 2023 06 30

și

Lista candidați respinși la data de 2023 06 30

LUI.

În perioda 15—20 iunie 2023 se fac înscrieri la Secretarialul LICEULUI “ PROFESOR MIHAI DUMITRIU” – CORP E, str.Perla nr.1, Valea Lupului , județul IAȘI conform programului cu publicul 09:00-14:00 

Vă prezentăm calendarul de înscriere la grădiniță în anul școlar 2023-2024

 • Etapa reînscrieri
  • Perioada de desfășurare 06 – 14 iunie 2023
  • 14 iunie 2023 – Afișarea rezultatelor și a locurilor libere rămase după finalizarea etapei de reînscrieri
 • Etapa I înscrieri
  • Perioada de desfășurare 15-30 iunie 2023
 1. Faza I 15—20 iunie 2023  — se evaluează cererile-tip de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca primă opțiune și se generează lista cererilor respinse;
 2. Faza a II-a 21—26 iunie — se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în faza I, de la unitățile de învățământ exprimate ca a doua opțiune, și se generează lista cererilor respinse;
 3. Faza a III-a 27—30 iunie 2023 — se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în faza a II-a, de la unitățile de învățământ exprimate ca a treia opțiune, și se generează lista cererilor respinse care pot intra, la solicitarea părinților, pe baza unei noi cereri, în evaluare în a doua etapă a înscrierilor, pe locurile rămase libere.
 • 30 iunie 2023 – Afișarea rezultatelor după Etapa I înscrieri
 • Etapa II înscrieri
  • Perioada de desfășurare 08 -18 iulie 2023
  • 18 iulie 2023 – Afișarea rezultatelor după Etapa II înscrieri
 • Etapa ajustări
  • Perioada de desfășurare 20 – 30 august 2023
  • 31 august 2023 – Afișarea rezultatelor după Etapa ajustări

Metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică aprobată prin Ordin al ministrului educației nr. 4319/31.05.2023

Documente necesare înscrierii sunt:

 1. cerere tip
 2. declarație pe propria răspundere
 3. certificat de naștere copil
 4. cărți de identitate părinți/ tutori/ reprezentanți legali
 5. ADEVERINȚĂ DE ROL ELIBERATĂ DE PRIMĂRIA VALEA LUPULUI pentru părinți/ tutori/ reprezentanți legali
 6. adeverințe salariat
 7. certificat medical/ scrisoare medicală în cazurile copiilor cu handicap
 8. acte doveditoare în cazul familiei monoparentale

MODELE DOCUMENTE TIP

Criteriile generale de departajare care se aplică pentru nivelul preșcolar sunt următoarele:

 1. copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar;
 2. domiciliul copilului/reședința/locul de muncă al/a unuia dintre părinți/al/a reprezentantului legal este situat/situată în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere;
 3. cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;
 4. existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală);
 6. ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile:
  • pensionat în conformitate cu prevederile legale;
  • cu certificat de handicap;
  • șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la agenția pentru ocupare a forței de muncă;
 7. existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;
 8. existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă în anul școlar pentru care se face înscrierea.

Criteriile specifice de departajare a dosarelor de înscriere la grădiniță aprobate de Consiliul de Administrație al  Școlii Gimnaziale “ Profesor Mihai Dumitriu” Valea Lupului sunt:

 1. Existența unui părinte angajat în învățământ (dovada este adeverința de salariat);
 2. Existența unui frate/soră care a fost înmatriculat(ă) în unitatea de învăţământ, confirmat de Registrul matricol;
 3. Existenţa unui document care atestă că preşcolarul provine dintr-o familie monoparentală;
 4. Existenţa unui document care atestă că ambii părinţi ai preşcolarului sunt la muncă în străinătate;
 5. Existenţa unui document care atestă că un părinte al preşcolarului este la muncă în străinătate;
 6. Existenţa unui document care atestă că preşcolarul manifestă anumite dificultăţi sau întârzieri în dezvoltare.

Pentru copii ai căror părinți/ tutori/ reprezentanți legali SOLICITĂ ÎNSCRIEREREA , SUNT OBLIGAȚI SĂ DEPUNĂ LA DOSARUL COPILULUI O ADEVERINȚĂ DE ROL ELIBERATĂ DE PRIMĂRIA VALEA LUPU

Documentele TIP se descarcă , se completează olograf și se depun fizic la Secretarialul LICEULUI “ PROFESOR MIHAI DUMITRIU” – CORP E, str.Perla nr.13, Valea Lupului , județul IAȘI conform programului cu publicul astfel :
LUNI-VINERI 15-20.06.2023 – 09:00-14:00

sau on-line la adresa de e-mail sc_vl@yahoo.com