4 clase – 88 de locuri (în corpul A, strada Nucilor nr 13)

Învățători care vor prelua clasele pregătitoare:

  • Cimpoi Mihaela Tatiana
  • Plămădeală Mihaela

Ceilalți doi învățători urmează să fie cunoscuți după parcurgerea etapelor de mobilitate a cadrelor didactice.

Înscrierea copiilor care sunt la grupele de la Grădinița Valea Lupului se face direct la doamnele educatoare, iar la secretariat se va face validarea cererilor, după o planificare ulterioară.

Pentru copiii care nu au frecventat grădinița Valea Lupului, înscrierea de poate face prin trimiterea documentelor la adresa de email contact@scvl.ro sau direct la secretariatul școlii (strada Nucilor, nr 13), în perioada 29 martie-28 aprilie, luni-joi, 8-18, vineri 8-17.

Documente necesare:

  1. Cererea de înscriere în clasa pregătitoare 2021
  2. Recomandarea de la grădiniță/rezultatul evaluării copilului de la CJRAE/CMBRAE (pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1.09-31.12 2021)
  3. Copie a actului de identitate al părinților/părintelui
  4. Copie a certificatului de naștere al copilului (acestea vor fi certificate „conform cu originalul” de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale)
  5. Alte documente în funcție de starea civilă a părinților

Documentele medicale ce vor fi aduse la începerea anului școlar

Avizul medicului de familie/medicului școlar că elevul este „apt de școală”

Vaccinările de la medicul de familie/copie carnet de vaccinare

Calendar înscrieri Februarie 2021

Calendar înscrieri Februarie 2021
Calendar_inscriere_CP_febr_2021

Cereri și declarații de completat:

Documente:

Ordin_inscriere_clasa_pregatitoare

Metodologie_inscriere_invatamant_primar_2021

Informare-prelucrare-date-caracter-persona-proces-inscriere-invatamanat-primar-2020