Cod etic/deontologic/de conduită;

Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 şi destinaţia acestora;

Mecanismul de raportare a încălcărilor legii;

Declaraţia privind asumarea unei agende de integritate organizaţională;

Planul de integritate al instituţiei;

Un raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor atât în prevăzute în SNA, cât şi în planul de integritate ce revin în sarcina fiecărei instituţii;

Situaţia incidentelor de integritate, precum şi o prezentare succintă a măsurilor adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului;

Studii/cercetări/ghiduri/materiale informative relevante

Declarații de avere și de interese

Petrea Petronela

Ungureanu Ana-Elena

Axinte Rodica

Vătămanu Laura