Rezultale pentru TESTAREA PENTRU CLASA A V A cu regim intensiv de studiu al limbii engleze 2023-2024 sunt:

TESTAREA PENTRU CLASA A V A cu regim intensiv de studiu al limbii engleze ESTE PE DATA DE 17.06.2023 ORA 09:00 LA SEDIUL DIN LICEULUI “ PROFESOR MIHAI DUMITRIU” – CORP A , str. Nucilor nr.13, Valea Lupului , județul IAȘI.

CANDIDAȚII SE VOR PREZENTA LA LA SEDIUL DIN LICEULUI “ PROFESOR MIHAI DUMITRIU” – CORP A , str. Nucilor nr.13, Valea Lupului , județul IAȘI PÂNA LA ORA 08:30 AVÂND ASUPRA LOR URMĂTOARELE:

  1. Instrumente de scris cu cerneală albastră ;
  2. Copie a certificatului de naștere al candidatului;
  3. Carnetul de elev în original

LISTA CU CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI PENTRU TESTARE LIMBA ENGLEZĂ ESTE URMĂTOAREA

LICEUL “ PROFESOR MIHAI DUMITRIU” Valea Lupului , județul IAȘI are în planul de școlarizare pentru anul școlar 2023-2024 un număr de 3 (trei) clase a V-a cu 78 locuri din care 1 (una) clasa cu 26 locuri va fi cu regim intensiv de studiu al limbii engleze, iar a doua limbă străină va fi limba franceză

Pentru clasele a V-a cu opțional informatică sau public speaking modelul de cerere este prezentat mai jos :

Acest document se descarcă , se completează olograf și se depun fizic la Secretarialul LICEULUI “ PROFESOR MIHAI DUMITRIU” – CORP A , str. Nucilor nr.13 sau – CORP E, str.Perla nr.1, Valea Lupului , județul IAȘI conform programului cu publicul astfel :
LUNI 29.05.2023 – 09:00-14:00
MARȚI 30.05.2023 – 09:00-14:00
MIERCURI 31.05.2023 – 09:00-14:00

LUNI 12.06.2023 – 09:00-14:00
MARȚI 13.06.2023 – 09:00-14:00

sau on-line la adresa de e-mail sc_vl@yahoo.com

Pentru elevii care nu au studiat la ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ PROFESOR MIHAI DUMITRIU” Valea Lupului se vor comunica la înscriere actele suplimentare necesare .

Organizarea și desfășurarea admiterii în clasa a V-a cu regim intensiv de studiu al limbii engleze pentru anul școlar 2023-2024 se desfășoară conform graficului ACTUALIZAT din tabelul de mai jos:

Termen/ PerioadăActivitate
29-31 mai 2023/ 12-13 iunie 2023Înscrierea candidaților
13 iunie 2023Afișarea situației înscrierii candidaților
14 iunie 2023Depunerea cererilor de recunoștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene internaționale de certificare a competențelor de comunicare în limba engleză cu Testul de competențe lingvistice , în cazul în care numărul cererilor de înscriere este mai mic sau egal decât numărul de locuri disponibile la clasă/clasele a V-a cu regim intensiv de studiu al limbii engleze
15 iunie 2023Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examenele internaționale de certificare a competențelor de comunicare în limba engleză cu Testul de competență lingvistică
15 iunie 2023Afișarea rezultatelor recunoașterii și echivalării rezultatelor obținute la examenele internaționale de certificare a competențelor de comunicare în limba engleză cu Testul de competență lingvistică
17 iunie 2023 ora 09:00Proba scrisă la limba engleză
17 iunie 2023 ora 10:30Proba orală la limba engleză
20 iunie 2023Afișarea rezultatelor inițiale
20 iunie 2023Depunerea contestațiilor pentru proba scrisă
22 iunie 2023Afișarea rezultatelor finale

Modelele documentele care pot fi necesare sunt cele de mai jos:

Pentru elevii care nu au studiat la ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ PROFESOR MIHAI DUMITRIU” Valea Lupului se vor comunica la înscriere actele suplimentare necesare .
Aceste documente se descarcă , se completează olograf și se depun fizic la Secretarialul LICEULUI “ PROFESOR MIHAI DUMITRIU” – CORP A , str. Nucilor nr.13 sau – CORP E, str.Perla nr.1, Valea Lupului , județul IAȘI conform programului cu publicul astfel :
LUNI 29.05.2023 – 09:00-14:00
MARȚI 30.05.2023 – 09:00-14:00
MIERCURI 31.05.2023 – 09:00-14:00

LUNI 12.06.2023 – 09:00-14:00
MARȚI 13.06.2023 – 09:00-14:00

sau on-line la adresa de e-mail sc_vl@yahoo.com