Rezultate Etapa I


Înscrierile se vor face la:

 • corpul C de pe strada Irisului, nr. 12, de luni până vineri, orele 11-15, sau
 • secretariatul școlii de pe strada Nucilor, nr. 13, de luni până vineri, orele 12-16
 • adresa de email contact@scvl.ro, cu toate documentele atașate la un singur email, care să aibă subiectul: Înscriere grădiniță 2021.

De luni, 7 iunie, înscrierile se vor face doar la corpul C și pe email.

Deoarece aplicația informatică de înscriere a copiilor la grădiniță se va închide vineri, 11 iunie, ora 12, inscrierile se fac doar intre orele 8-10 in ziua de vineri, la corpul C.

La dosarul de înscriere se vor anexa un document în funcție de criteriile generale specificate în metodologie, doar dacă:

 • un copil este orfan de ambii părinți;
 • un copil este orfan de un părinte;
 • dacă copilul are frate/sora care este înscris în unitatea școlară și frecventează cursurile școlii;
 • document medical din care să reiasă că preșcolarul are un anumit grad de handicap.

Criterii specifice de departajare a dosarelor depuse  în vederea înscrierii la grădiniță în anul școlar 2021-2022, aprobate în Consiliul de administrație al școlii:

 • Existența unui părinte angajat în învățământ (dovada este adeverința de salariat);
 • Existența unui frate/soră care a fost înmatriculat(ă) în unitatea de învăţământ, confirmat de Registrul matricol;
 • Existenţa unui document care atestă că preşcolarul provine dintr-o familie monoparentală;
 • Existenţa unui document care atestă că ambii părinţi ai preşcolarului sunt la muncă în străinătate;
 • Existenţa unui document care atestă că un părinte al preşcolarului este la muncă în străinătate;
 • Existenţa unui document care atestă că preşcolarul manifestă anumite dificultăţi sau întârzieri în dezvoltare.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

 • Cărți de identitate părinți-copii xerox
 • Certificat/e naștere copil/copii- copie xerox
 • Adeverința salariat (doar pentru program prelungit)

Oferta educatională pentru GRĂDINIȚA a Școlii Gimnaziale  „Profesor Mihai Dumitriu ” Valea Lupului, Iasi,  se va face conform planului de școlarizare aprobat de Inspectoratul  Școlar Județean  Iași , astfel

Reînscrieri :

 • 2 grupe mari – program prelungit
 • 2 grupe mijlocii – program prelungit
 • 2 grupe mari – program normal
 • 1 grupă mijlocie – program normal 

Înscrieri, în limita locurilor disponibile:

 • 3 grupe mici – 58 locuri – program prelungit
 • 1 grupă mică – 19 locuri – program normal
 • 1 grupă mare – 5 locuri – program normal

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv grupa mare, grupa mijlocie, grupa mică, cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare.

Dacă numărul cererilor este mai mare decât numărul locurilor libere, atunci se vor aplica criterii generale de departajare , dar și specifice, după cum urmează:

Repartizarea copiilor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale cumulate de fiecare copil:

 • 3 criterii de departajare;
 • 2 criterii de departajare;
 • 1 criteriu de departajare