Plan de școlarizare

Sunt disponibile 30 de locuri pentru clasa a 5-a, intensiv Limba engleză (4 ore pe săptămână, pe grupe) și a doua limbă străină studiată este Limba franceză.

Perioada de înscriere

Perioada de înscriere este 27 mai- 12 iunie.

Admiterea se va face conform Precizărilor privind studiul limbilor moderne în regim intensiv și bilingv emise de  Ministerul Educației Naționale-Direcția Generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial , nr. 37471/12.09.2019, secțiunea C, paragraful 8 “În cazul în care numărul total al elevilor care optează pentru admiterea în clasa a V-a cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv este mai mare decât numărul de locuri aprobat pentru acest tip de clase, toți elevii înscriși susțin testul pentru evaluarea nivelului de competență lingvistică, fără a se mai proceda la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limba modernă respectivă

Testarea competențelor

Testarea va avea loc în data de 27 iunie 2020, la disciplina LIMBA ENGLEZĂ conform graficului ce va fi afișat la finalul zilei de 25 iunie.

  • Proba scrisă – ora 9-10
  • Proba orală, începând cu ora 10.30,

Dosarul pentru înscriere

Dosarul pentru înscriere va trebui să cuprindă următoarele:

  • Cerere de înscriere (link in josul paginii)
  • Copie după certificatul de naștere al elevului
  • Adeverință de elev
  • Copie după CI a părinților
  • Dacă este cazul – certificat de competență lingvistică
  • Actele vor fi trimise în format electronic la adresa de email sc_vl@yahoo.com.