Proba scrisă din data de 11 iunie 2022, începe la ora 9, iar intrarea în școală a elevilor se va face în intervalul 8-8.30, cu prezentarea carnetului de elev (cu fotografie) sau a certificatului de naștere (copie).

Plan de școlarizare

Sunt disponibile 36 de locuri (2 clase) pentru clasa a 5-a, intensiv Limba engleză (4 ore pe săptămână) și a doua limbă străină studiată este Limba franceză.

Perioada de înscriere

Perioada de înscriere este 30 mai-3 iunie

Testarea competențelor

Testarea va avea loc în data de 11 iunie 2022, la disciplina LIMBA ENGLEZĂ.

  • Proba scrisă – ora 9
  • Proba orală, începând cu ora 10.30

Dosarul pentru înscriere

Dosarul pentru înscriere va trebui să cuprindă următoarele:

  • Cerere de înscriere (link in josul paginii)
  • Copie după certificatul de naștere al elevului
  • Adeverință de elev
  • Copie după CI a părinților
  • Actele vor fi depuse la secretariatul școlii (strada Nucilor nr 13)

 sau  trimise în format electronic la adresa de email sc_vl@yahoo.com).

Copiii care au  susținut un examen internațional de certificare a competențelor  de comunicare în limba engleză pot solicita recunoașterea și echivalarea lui cu testul de limba engleză, dacă numărul de cereri nu depășește numărul de locuri.

Cererea de echivalare se va depune pe data de 6 iunie, împreună cu copie după  documentele doveditoare.