Locuri libere

Grupa mică program normal – 20 de locuri

Grupa mică program prelungit – 78 de locuri

Grupa mijlocie program normal – 2 locuri

Perioada de înscriere   30.05. – 10.06.2022, în zilele lucrătoare

Înscrierile se fac la secretariatul școlii- strada Nucilor nr. 13, după programul:

Luni 8-15

Marți 12-18

Miercuri 10-14

Joi 10-14

Vineri 7.30-9.30

Înscrierea se poate face și pe email sc_vl@yahoo.com, cu documentele scanate. În cazul în care  nu veți primi email cu numărul de înregistrare în maximum 72 de ore de la înscriere, vă rugăm să sunați la secretariat (0232 253720).

Documente necesare

  • Cerere tip
  • Certificatul de naștere al copilului
  • Carte de identitate părinți (care să ateste domiciliul/reședința în localitate)
  • Adeverințe de salariat (pentru programul prelungit)

Criteriile generale de departajare sunt următoarele și presupun existența:

– unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți); 

– unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; 

– unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în anul școlar următor, în unitatea de învățământ respectivă;

– unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

Criteriile specifice de departajare (aprobate în Consiliul de administrație al școlii și vizate de consilierul juridic al ISJ Iași)

  1. Existența unui părinte angajat în învățământ (dovada este adeverința de salariat);
  2. Existența unui frate/soră care a fost înmatriculat(ă) în unitatea de învăţământ, confirmat de Registrul matricol;
  3. Existenţa unui document care atestă că preşcolarul provine dintr-o familie monoparentală;
  4. Existenţa unui document care atestă că ambii părinţi ai preşcolarului sunt la muncă în străinătate;
  5. Existenţa unui document care atestă că un părinte al preşcolarului este la muncă în străinătate;
  6. Existenţa unui document care atestă că preşcolarul manifestă anumite dificultăţi sau întârzieri în dezvoltare.

Pentru detalii, citiți documentele de pe pagina Inspectoratului Școlar Județean Iași

http://www.isjiasi.ro/index.php/curriculum-si-inspectie-scolara/invatamant-educatie-timpurie/documente-specifice/242-inscrierea-in-invatamantul-prescolar-2022/2391-inscrierea-in-invatamantul-prescolar-2022