05.07.2024 ORA 14:00

LISTA CERERI INSCRIERI GRADINITA ETAPA II FAZA I AN ȘCOLAR 2024-2025

14.06.2024 ORA 13:00

LOCURI LIBERE RĂMASE LA DATA DE 14.06.2024 pentru învățământul preșcolar AN ȘCOLAR 2024-2025

LISTĂ PREȘCOLARI ADMIȘI GRADINIȚĂ ETAPA I LA DATA DE 2024 06 14

24.05.2024 ora 17:00

LOCURI LIBERE RĂMASE LA DATA DE 27.05.2024 pentru învățământul preșcolar AN ȘCOLAR 2024-2025

20.05.2024

Criteriile specifice de departajare a dosarelor de înscriere la grădiniță aprobate de Consiliul de Administrație al Liceului “Profesor Mihai Dumitriu” Valea Lupului, sunt:

 1. Existența unui părinte angajat în învățământ (dovada este adeverința de salariat);
 2. Existența unui frate/soră absolvent/ă a unității de învățământ;
 3. Existenţa unui document care atestă că ambii părinţi ai preşcolarului sunt la muncă în străinătate;
 4. Existenţa unui document care atestă că un părinte al preşcolarului este la muncă în străinătate;

10.05.2024

LICEUL “ PROFESOR MIHAI DUMITRIU” Valea Lupului , județul IAȘI desfășoară cursurile pentru preșcolari în în spații moderne, dotate cu videoproiectoare , acces internet etc.

Vă prezentăm calendarul de înscriere la grădiniță în anul școlar 2024-2025

Reînscrierile se fac în perioada 20-24.05.2024 la secretariatul școlii din localitatea Valea Lupului , strada PERLA nr. 1, județul IAȘI și se face programare telefonică la SECRETARIAT tel 0232/248001 sau on-line la adresa de e-mail sc_vl@yahoo.com.

În perioda 27-31 mai 2024 se fac înscrieri la Secretariatul LICEULUI “ PROFESOR MIHAI DUMITRIU” – CORP E, str.Perla nr.1, Valea Lupului , județul IAȘI conform următorului programului cu publicul:

LUNI 08:30-11:30
12:30-15:30
MARȚI 08:30-11:30
12:30-15:30
MIERCURI 10:00-11:30
12:30-18:00
JOI 08:30-11:30
12:30-15:30
VINERI 08:30-11:30

Documente necesare înscrierii sunt:

 1. Cerere tip
 2. Declarație pe propria răspundere
 3. Certificat de naștere copil copie și original
 4. Cărți de identitate părinți/ tutori/ reprezentanți legali copie și original
 5. ADEVERINȚĂ DE ROL ELIBERATĂ DE PRIMĂRIA VALEA LUPULUI pentru părinți/ tutori/ reprezentanți legali
 6. Adeverințe salariat părinți/ tutori/ reprezentanți legali
 7. Certificat medical/ scrisoare medicală în cazurile copiilor cu handicap
 8. Acte doveditoare în cazul familiei monoparentale copie și original
 9. Certificat de naștere copii în cazul în care copilul înscris provine dintr-o familie numeroasă ( părintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai mulți copii )

Documentele TIP se descarcă , se completează olograf și se depun fizic la Secretarialul LICEULUI “ PROFESOR MIHAI DUMITRIU” – CORP E, str.Perla nr.1, Valea Lupului, județul IAȘI conform programului cu publicul care se va stabili ulterior, în perioada 27-31 mai 2024 sau on-line la adresa de e-mail sc_vl@yahoo.com.

Documentele primite în afara perioadei stabilite conform ORDIN Ministrul educației 4.018/15.03.2024 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare și a Calendarului înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2024—2025 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare nu vor fi înregistrate

MODELE DOCUMENTE TIP

CERERE-TIP_PRESCOLAR 2024

Declaratie pe propria raspundere 2024

Documentele TIP se descarcă , se completează olograf și se depun fizic la Secretarialul LICEULUI “ PROFESOR MIHAI DUMITRIU” – CORP E, str.Perla nr.1, Valea Lupului , județul IAȘI conform programului cu publicul care se va publica ulterior .

Criteriile generale de departajare care se aplică pentru nivelul preșcolar sunt următoarele:

 1. copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la 01.09.2024;
 2. domiciliul copilului/reședința/locul de muncă al/a unuia dintre părinți/al/a reprezentantului legal este situat/situată în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere;
 3. cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;
 4. existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală)/existența unui document care dovedește că părintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai mulți copii (familie numeroasă);
 6. ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile:
  • pensionat în conformitate cu prevederile legale;
  • cu certificat de handicap;
  • șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă;
 7. existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;
 8. existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă în anul școlar pentru care se face înscrierea.

Criteriile specifice de departajare a dosarelor de înscriere la grădiniță aprobate de Consiliul de Administrație al Liceului “Profesor Mihai Dumitriu” Valea Lupului, sunt:

 1. Existența unui părinte angajat în învățământ (dovada este adeverința de salariat);
 2. Existența unui frate/soră absolvent/ă a unității de învățământ;
 3. Existenţa unui document care atestă că ambii părinţi ai preşcolarului sunt la muncă în străinătate;
 4. Existenţa unui document care atestă că un părinte al preşcolarului este la muncă în străinătate;

26.03.2024

În MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 251/25.III.2024 s-a publicat ORDIN Ministrul educației 4.018/15.03.2024 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare și a Calendarului înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2024—2025 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare.