UPDATE 11 04 2024

A fost publicat modelul de Cerere-tip înscriere în clasa pregătitoare – 2024 etapa I

Regăsiți modelul mai jos:

UPDATE 28 03 2024

A fost publicat ORDIN nr. 3945 din 1 martie 2024 pebtru distribuire aleatorie pe formațiuni de studiu antepreșcolari, preșcolari și elevi .

Regăsiți ordinul mai jos:

LICEUL “ PROFESOR MIHAI DUMITRIU” Valea Lupului , județul IAȘI are în planul de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025 un număr de 9 (nouă) clase pregătitoare cu 189 locuri.

Cursurile se vor desfășura în spații moderne, dotate cu videoproiectoare , acces internet etc.

Vă prezentăm câteva imagini :

Pe parcursul procesului de înscriere veți avea nevoie de următoare acte necesare:

 1. Cerere tip;
 2. Certificat de naștere copil, în copie și în original;
 3. Actele de identitate ale părinților, sau ale tutorelui legal, în copie și în original;
 4. Părinții divorțați depun la înscriere hotărârea judecătorească, în copie;
 5. În cazul în care cererea se completează pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, sau copilul nu a frecventat grupa mare, sau este venit din străinătate, alături de documentele menționate, părintele transmite și o copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare.
 6. ADEVERINȚĂ DE ROL ELIBERATĂ DE PRIMĂRIA VALEA LUPULUI

Modelele de acte pentru înscriere sunt următoarele :

Înscrierile se fac în perioada 11.04-14.05.2024 la secretariatul școlii din localitatea Valea Lupului , strada PERLA nr. 1, județul IAȘI dupa următorul program:

 • Luni 08:30-12:00
 • Marți 08:30-12:00
 • Miercuri 13:00-18:00
 • Joi 08:30-12:00
 • Vineri 08:30-12:00


Persoana de contact – secretar șef OMUȘORU MANUELA-ELIZA tel 0232/248001.

Metodologia de înscriere 2024-2025 este  aprobată prin ORDIN nr. 4019/15 martie 2024 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024—2025 și o regasiți mai jos :

Extrasul din Metodologia de înscriere 2024-2025 privind Calendarul Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024—2025 îl punem la dispoziție mai jos:

Documentele TIP se descarcă , se completează olograf și se depun fizic la Secretarialul LICEULUI “ PROFESOR MIHAI DUMITRIU” – CORP E, str.Perla nr.1, Valea Lupului , județul IAȘI conform programului mai sus menționat sau on-line la adresa de e-mail sc_vl@yahoo.com

ETAPA a II-a

În cazul în care nu se ocupa toate locurile în primă etapa , pentru solicitările de înscriere în etapa a II-a sunt necesare îndeplinirea urmatoarelor condiții specifice:

 1. Existența unui frate sau soră înscriși în cadrul LICEULUI “ PROFESOR MIHAI DUMITRIU” , Valea Lupului , județul IAȘI;
 2. Părinți care lucrează în apropierea LICEULUI “ PROFESOR MIHAI DUMITRIU” , Valea Lupului , județul IAȘI;
 3. Apropierea față de LICEUL “ PROFESOR MIHAI DUMITRIU” , Valea Lupului , județul IAȘI;
 4. Părinți angajați în cadrul LICEULUI “ PROFESOR MIHAI DUMITRIU” , Valea Lupului , județul IAȘI;
 5. Bunici cu domiciliul în Valea Lupului , județul IAȘI

Pentru copii ai căror părinți/ tutori/ reprezentanți legali SOLICITĂ ÎNSCRIEREREA , SUNT OBLIGAȚI SĂ DEPUNĂ LA DOSARUL COPILULUI O ADEVERINȚĂ DE ROL ELIBERATĂ DE PRIMĂRIA VALEA LUPULUI.