Plan de școlarizare- 5 clase (110 locuri)

Acte necesare:

– Cerere tip
– Certificat de naștere copil, în copie și în original
– Actele de identitate ale părinților, sau al tutorelui legal, în copie și în original
– Părinții divorțați depun la înscriere hotărârea judecătorească, în copie
– În cazul în care cererea se completează pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie, inclusiv, sau copilul nu a frecventat grupa mare, sau este venit din străinătate, alături de documentele menționate, părintele transmite și o copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare.

Inscrierile se fac la secretariatul școlii, strada Nucilor, nr. 13, dupa urmatoarul program

  • Luni 8-14
  • Marți 12-16
  • Miercuri 12-18
  • Joi 8-14
  • Vineri 8-14.


Persoana de contact – secretar șef Rodica Axinte, tel 0232253720.