Luni, 11.09.2023, ora 11.30 va avea loc Concursul  județean pentru ocuparea postului vacant de educator la Corpul C al Liceului ,Profesor Mihai Dumitriu” Valea Lupului , strada Irisului nr.12 din sat Valea Lupului , comuna Valea Lupului județul IAȘI.

Discipline de concurs:

  • limba și literatura română,
  • pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii

Programa de concurs este cea aprobată prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5620 din 2010.