*Perioada de depunere: 26-31 ianuarie 2022, fizic la secretariatul școlii sau prin email la adresa
sc_vl@yahoo.com
*Cei care au beneficiat de bursă socială pe primul semestru, nu trebuie să mai depună
alte acte decât dacă există modificări la venitul lunar.

Bursă de merit


Se acordă elevilor din clasele VI – VIII, dacă au media mai mare de 9,50 și au cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul școlar anterior si elevilor din clasa a V-a, dacă au media mai mare de 9,50 și au cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al acestui an școlar.
Nu este nevoie de nici un act sau de cerere.

Bursă de studiu


Se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare (octombrie – decembrie 2021), cel mult egal cu salariul minim net pe economie și care îndeplinesc următoarele condiții:

 • pentru elevii din clasele VI-VIII, dacă au media generală cel puțin 7,50 și au
  cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul școlar anterior;
 • pentru elevii din clasa a V-a, dacă au media cel puțin 7,50 și au cel mult 10
  absențe nemotivate pe primul semestru al acestui an școlar.

Acte necesare:

 • cerere;
 • copii C.I. ale tuturor membrilor familiei ( sau certificate de naștere pentru
 • minori);
 • adeverinte elevi/student pentru frați/surori cu precizări referitoare la burse
 • primite pentru perioada specificată;
 • adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților/membrilor de
 • familie apți de muncă din care să reiasă salariul net pe ultimele 3 luni (sau
 • dupa caz: talon pensie, ajutor şomaj, etc) sau declaratie pe proprie
 • răspundere că nu a avut venituri;
 • alte venituri: pensie de urmaş, pensie de întreţinere a minorului, alocaţie de
 • stat, alocaţie suplimentară, venituri din chirii, din dividente sau alte venituri
 • alte documente justificative;
 • folie A4 pentru documentele de mai sus.

Bursă de ajutor social

Bursă pentru elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul
minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii.


Acte necesare:

 • cerere;
 • copii C.I. ale tuturor membrilor familiei ( sau certificate de naștere pentru
  minori)
 • adeverințe elev/student pentru frați/surori cu precizări referitoare la burse
  primite pentru perioada specificată;
 • adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților/membrilor de
  familie apți de muncă din care să reiasă salariul net pe ultimele12 luni (sau
  dupa caz: talon pensie, ajutor şomaj, etc), sau declarație pe proprie
  răspundere ca nu a avut venituri;
 • alte venituri: pensie de urmaş, pensie de întreţinere a minorului, alocaţie de
  stat, alocaţie suplimentară, venituri din chirii, din dividente sau alte venituri;
 • anchetă socială;
 • alte documente justificative;
 • folie A4 pentru documentele de mai sus

Bursă pentru elevi orfani

Bursă pentru elevi orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială;

Acte necesare

 • cerere;
 • copie certificat nastere elev și CI pentru elevii care au peste 14 ani;
 • copie certificat deces parinte – pentru copiii orfani;
 • documente justificative pentru elevi abandonați de părinți asupra cărora a
  fost instituită o măsură de protecție socială;
 • anchetă socială (nu și pentru copiii orfani).
 • folie A4 pentru documentele de mai sus

Bursă medicală

Acte necesare:

 • cerere;
 • copie certificat nastere elev sau CI pentru elevii care au peste 14 ani;
 • certificat eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de
  familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare
  în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei;
 • folie A4 pentru documentele de mai sus.

Bursă socială ocazională

Bursă socială ocazională (se poate acorda ocazional, o dată pe an) pentru elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 75% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii.


Acte necesare

 • cerere;
 • copii C.I. ale tuturor membrilor familiei ( sau certificate de naștere pentru
  minori)
 • adeverinte elevi/student pentru frați/surori cu precizări referitoare la burse
  primite pentru perioada specificată
 • adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților/membrilor de
  familie apți de muncă din care să reiasă salariul net pe ultimele12 luni (sau
  dupa caz: talon pensie, ajutor şomaj, etc) sau declaratie pe proprie
  răspundere ca nu a avut venituri;
 • anchetă socială;
 • alte venituri: pensie de urmaş, pensie de întreţinere a minorului, alocaţie de
  stat, alocaţie suplimentară, venituri din chirii, din dividente sau alte venituri
 • alte documente justificative;
 • folie A4 pentru documentele de mai sus.

Observații:

 1. Salariul minim net pe economie:
 • pentru salariatul care are în întreținere o persoană: 1540 de lei;
 • pentru salariatul care are în întreținere 2 persoane: 1556 de lei;
 • pentru salariatul care are în întreținere 3 persoane: 1572 de lei;
 • pentru salariatul care are în întreținere 4 sau mai multe persoane: 1604 de lei;
 1. Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de merit sau cu bursa de
  studiu.