Școala  Gimnazială „Profesor Mihai Dumitriu” Valea Lupului cu sediul în localitatea Valea Lupului ,str Nucilor, nr 13, jud Iasi organizează concurs pentru ocuparea a 1 (unu)  post Îngrijitoare școală, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului

 • Ingrijitoare școală, post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • nivelul studiilor: studii  generale  sau  medii;
 • vechime în specialitatea  studiilor necesare ocupării postului: peste  3  ani
 • domiciliul  stabil in comuna Valea Lupului, Iasi
 • candidatul  nu  a  fost  condamnat.
 • starea  de  sănătate  corespunzatoare  postului
 • curs noțiuni fundamentale  de igienă  absolvit sau în curs de absolvire;
 • disponibilitate  la program flexibil;

Dosarul  de  înscriere  la  concurs  va  conține;

 • Cerere  de  înscriere  la  concurs  adresată  conducerii  unității
 • Curriculum  vitae
 • Copii  dupa certificatul  de  naștere, carte  de  identitate
 • Copie  dupa  actele  de studii
 • Copie după  carnetul de  muncă, conform  cu  originalul sau, după caz o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și în specialitatea  studiilor, Raport per salariat  din Revisal
 • Cazier judiciar
 • Adeverință  medicală de la Medicina  Muncii pentru   desfășurarea acestei activități

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • Proba practică în data de 21/09/2020, ora 12.00 la sediul instituției.
 • Proba interviu în  data de 21/09/2020, ora 10.00 la sediul instituției.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este   de 11/09/2020, ora 14.00, la secretariatul  Școlii Gimnaziale ”Profesor Mihai Dumitriu” Valea  Lupului, Iași, strada  Nucilor nr.13.

Date  contact – secretariat școală 0232-253720, secretar Rodica  Axinte.