Lista candidați admiși la data de 30.06.2023

Lista candidați respinși la data de 30.06.2023

Criteriile specifice de departajare a dosarelor de înscriere la grădiniță aprobate de Consiliul de Administrație al  Școlii Gimnaziale “ Profesor Mihai Dumitriu” Valea Lupului sunt:

 1. Existența unui părinte angajat în învățământ (dovada este adeverința de salariat);
 2. Existența unui frate/soră care a fost înmatriculat(ă) în unitatea de învăţământ, confirmat de Registrul matricol;
 3. Existenţa unui document care atestă că preşcolarul provine dintr-o familie monoparentală;
 4. Existenţa unui document care atestă că ambii părinţi ai preşcolarului sunt la muncă în străinătate;
 5. Existenţa unui document care atestă că un părinte al preşcolarului este la muncă în străinătate;
 6. Existenţa unui document care atestă că preşcolarul manifestă anumite dificultăţi sau întârzieri în dezvoltare.

Pentru copii ai căror părinți/ tutori/ reprezentanți legali SOLICITĂ ÎNSCRIEREREA , SUNT OBLIGAȚI SĂ DEPUNĂ LA DOSARUL COPILULUI O ADEVERINȚĂ DE ROL ELIBERATĂ DE PRIMĂRIA VALEA LUPULUI.

În perioda 15—20 iunie 2023 se fac înscrieri la Secretarialul LICEULUI “ PROFESOR MIHAI DUMITRIU” – CORP E, str.Perla nr.13, Valea Lupului , județul IAȘI conform programului cu publicul 09:00-14:00 

Vă prezentăm calendarul de înscriere la grădiniță în anul școlar 2023-2024

 • Etapa reînscrieri
  • Perioada de desfășurare 06 – 14 iunie 2023
  • 14 iunie 2023 – Afișarea rezultatelor și a locurilor libere rămase după finalizarea etapei de reînscrieri
 • Etapa I înscrieri
  • Perioada de desfășurare 15-30 iunie 2023
 1. Faza I 15—20 iunie 2023  — se evaluează cererile-tip de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca primă opțiune și se generează lista cererilor respinse;
 2. Faza a II-a 21—26 iunie — se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în faza I, de la unitățile de învățământ exprimate ca a doua opțiune, și se generează lista cererilor respinse;
 3. Faza a III-a 27—30 iunie 2023 — se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în faza a II-a, de la unitățile de învățământ exprimate ca a treia opțiune, și se generează lista cererilor respinse care pot intra, la solicitarea părinților, pe baza unei noi cereri, în evaluare în a doua etapă a înscrierilor, pe locurile rămase libere.
 • 30 iunie 2023 – Afișarea rezultatelor după Etapa I înscrieri
 • Etapa II înscrieri
  • Perioada de desfășurare 08 -18 iulie 2023
  • 18 iulie 2023 – Afișarea rezultatelor după Etapa II înscrieri
 • Etapa ajustări
  • Perioada de desfășurare 20 – 30 august 2023
  • 31 august 2023 – Afișarea rezultatelor după Etapa ajustări

Metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică aprobată prin Ordin al ministrului educației nr. 4319/31.05.2023

Documente necesare înscrierii sunt:

 1. cerere tip
 2. declarație pe propria răspundere
 3. certificat de naștere copil
 4. cărți de identitate părinți/ tutori/ reprezentanți legali
 5. ADEVERINȚĂ DE ROL ELIBERATĂ DE PRIMĂRIA VALEA LUPULUI pentru părinți/ tutori/ reprezentanți legali
 6. adeverințe salariat
 7. certificat medical/ scrisoare medicală în cazurile copiilor cu handicap
 8. acte doveditoare în cazul familiei monoparentale

MODELE DOCUMENTE TIP

Criteriile generale de departajare care se aplică pentru nivelul preșcolar sunt următoarele:

 1. copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar;
 2. domiciliul copilului/reședința/locul de muncă al/a unuia dintre părinți/al/a reprezentantului legal este situat/situată în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere;
 3. cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;
 4. existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală);
 6. ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile:
  • pensionat în conformitate cu prevederile legale;
  • cu certificat de handicap;
  • șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la agenția pentru ocupare a forței de muncă;
 7. existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;
 8. existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă în anul școlar pentru care se face înscrierea.

Criteriile specifice de departajare a dosarelor de înscriere la grădiniță aprobate de Consiliul de Administrație al  Școlii Gimnaziale “ Profesor Mihai Dumitriu” Valea Lupului, sunt:

 1. Existența unui părinte angajat în învățământ (dovada este adeverința de salariat);
 2. Existența unui frate/soră care a fost înmatriculat(ă) în unitatea de învăţământ, confirmat de Registrul matricol;
 3. Existenţa unui document care atestă că preşcolarul provine dintr-o familie monoparentală;
 4. Existenţa unui document care atestă că ambii părinţi ai preşcolarului sunt la muncă în străinătate;
 5. Existenţa unui document care atestă că un părinte al preşcolarului este la muncă în străinătate;
 6. Existenţa unui document care atestă că preşcolarul manifestă anumite dificultăţi sau întârzieri în dezvoltare.

Documentele TIP se descarcă , se completează olograf și se depun fizic la Secretarialul LICEULUI “ PROFESOR MIHAI DUMITRIU” – CORP E, str.Perla nr.13, Valea Lupului , județul IAȘI conform programului cu publicul astfel :
LUNI-VINERI 15-20.06.2023 – 09:00-14:00

sau on-line la adresa de e-mail sc_vl@yahoo.com